Säästva linnaliikuvuse koostöövõrgustik LiLi


 

LiLi on üle-eestiline linnade, ekspertide ja seotud organisatsioonide mitteformaalne koostöövõrgustik säästva linnaliikuvuse planeerimise ja korraldamisega seotud infovahetuse, koostöö ja kompetentsi arendamiseks Eestis. LiLi eestvedajateks on SEI Tallinn koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Säästva linnaliikuvuse koostöövõrgustiku LiLi sihtgrupid ja liikmed:

-        Eesti linnade ja kohalike omavalitsuste esindajad
-        Liikuvusega tegelevad riigiasutused
-        Erialaorganisatsioonid jt mittetulundusühingud
-        Transpordiettevõtted
-        Ülikoolid jt teadusasutused
-        Projekteerimis- ja konsultatsiooniettevõtted
-        Kinnisvaraarendajad
-        Muud huvitatud organisatsioonid

Säästva linnaliikuvuse koostöövõrgustiku tegevused:

-        Üle-eestilise ja rahvusvahelise kogemuse ja teadmiste jagamine linnade ja ekspertide vahel
-        Eesti kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste kompetentsi edendamine säästva linnaliikuvuse valdkonnas
-        Säästva liikuvuse ja linnaplaneerimise erialainfo ja juhendite levitamine, koolituste korraldamine, teadlikkuse tõstmine
-        Säästva linnaliikuvuse planeerimise ja poliitikate kujundamine ja toetamine

Suhtluskanalid:

-    LiLi võrgustiku kontaktisik on Mari Jüssi. Võta ühendust: mari.jussi[at]seit.ee
-    E-post infovahetuseks (sündmused, koolitused, seotud hanked, uuringute tulemused, kogemuste jagamine, nõu küsimine)
-    Facebooki grupp Linnad ja liikuvus igapäevaseks diskussiooniks ja infovahetuseks (http://www.facebook.com/groups/lilid/)
-    Iga-aastased kohtumised ja koolitused on toimunud erinevate linnaliikuvuse projektide sh ENDURANCE raames (seniste seminaride kohta vaata: http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=309)

Liitu LiLi võrgustikuga