Keskkonnamõju

SEI keskkonnapoliitika eesmärk on "tegutseda oma õpetuse järgi" ning saavutada oma põhieesmärke nii, et igapäevases töös tekkiv negatiivne keskkonnamõju oleks võimalikult väike.

Peamisteks meetmeteks on oma tegevuse süsiniku jalajälje ja jäätmetekke vähendamine.

SEI rahvusvaheline keskkonnapoliitika ja keskkonnaaruanded.