Nõukogu

Alates 2016. aasta sügisest on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusel uus kolmeliikmeline nõukogu. Nõukogu esimees on Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) direktor Johan Kuylenstierna ning nõukogu liikmed Erik Puura ja Linnar Viik. 

Johan Kuylenstierna on SEI direktor ja samaaegselt ka rahvusvaheliste veeressursside abiõppejõud Stockholmi ülikoolis. Eelnevalt on ta töötanud ÜRO veeteemade juhataja peanõunikuna FAOs Roomas ja projektidirektorina Stockholmi rahvusvahelises veeinstituudis. Samuti on ta olnud Rootsi veemaja initsiatiivi (Swedish Water House initiative) algatajaks ja esimeseks juhiks.

Tänu töötamisele Maailma Meteroloogiaorganisatsioonis Genfis ja ÜRO Säästva arengu divisionis New Yorgis on Johan Kuylenstiernal rahvusvahelise poliitikaloome kogemus. Ta on peamiselt keskendunud vee ja kliimamuutuste teemadele poliitika ja juhtimise vaatepunktist lähtuvalt. Ta on teinud tihedat koostööd valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, MTÜde, akadeemiliste ja äriringkondadega.

 

Erik Puura on Tartu Ülikooli arendusprorektor. Varem on ta töötanud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi direktorina ja tehnoloogiainstituudi keskkonnatehnoloogia programmi direktorina, Euroopa Liidu Ühisteaduskeskuse (JRC) keskkonna- ja säästva arengu instituudi (IES) eksperdina. Tema teadustöö põhisuunad on keskkonnageoloogia, geokeemia, hüdrogeokeemiline modelleerimine.

Erik Puural on keemiatehnika doktorikraad Stockholmi Kuninglikust Tehnikaülikoolist, keskkonnakaitse magistrikraad Manchesteri Victoria Ülikoolist ja geoloogia eriala diplom cum laude Tartu Ülikoolist.

Ta on Eesti energiatehnoloogia programmi nõukogu liige, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna valitsuse ja nõukogu liige, SA Tartu Teaduspark nõukogu liige, ajakirja „Oil Shale“ toimetuskolleegiumi liige.

 

Linnar Viik on infotehnoloogiateadlane, IT Kolledži nõukogu liige ja õppejõud. Ta kuulub Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi nõukokku ning on Eesti teadus- ja arendusnõukogu liige. Linnar Viik on olnud paljude telekommunikatsioonifirmade asutaja ning nõukogu liige, praegu on ta ettevõtte Mobi Solutions strateegia- ja investeeringutepartner.

Linnar Viik on olnud Eesti peaministri IT-, innovatsiooni-, kodanikuühiskonna- ning teadus- ja arendusnõunik. Ta on töötanud ka ÜRO arenguprogrammi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi nõunikuna. Linnar Viik on kirjutanud üle saja artikli ja mitmeid raporteid, enamik neist infotehnoloogiast, innovatsioonist, Tiigrihüppe, e-valimiste ning digitaalse allkirja projektidest.