SEI teadusteemad

SEI strateegilised teadusteemad

 

Keskkonnasüsteemide juhtimine

Kasvava rahvastiku kiire linnastumine ja suurenev tarbimine survestavad tugevalt nii maad, vett kui ka õhku. SEI soovib näidata, kuidas loodusvarade kasutamist juhtida, et tagada toiduainetega kindlustatus, inimeste tervis ja bioloogiline mitmekesisus.

Alateemad: jätkusuutlik urbaniseerumine, säästvad biokütused ja bioenergeetika, toiduainetega kindlustatus, tervis ja bioloogiline mitmekesisus, õhusaaste ja kliimamuutus, süsiniku ja vee ringluse modelleerimine, energeetika ja maakorralduse planeerimine.

SEI Tallinna vastavad valdkonnad: säästva arendamise meetodid, keskkonnaökonoomika

Loe edasi: Managing Environmental Systems

Kliimariskide vähendamine

Kasvuhoonegaaside heitkogused on osa meie majandussüsteemist. SEI uuringud näitavad madala süsinikusisaldusega tuleviku kasulikkust ning kuidas seda saavutada kliimamuutuse leevendamis- ja kohanemismeetmete abil.

Alateemad: kliimamuutusega kohanemise koostööplatvormid, kliimapoliitika majandusteadus, õiglane kliimamuutuse leevendamine ja tagajärgedega kohanemine, kliimamuutuse analüütilised raamistikud.

SEI Tallinna vastavad valdkonnad: säästva arendamise meetodid, keskkonnaökonoomika, kliima ja energia

Loe edasi: Reducing Climate Risk

Valitsemise ümberkujundamine

Säästva arengu sisuks on anda inimestele võimalus oma toimetuleku (resilience) suurendamiseks. SEI pakub uusi vaatenurki heale valitsemistavale muutuvates sotsiaal- ja ökoloogilistes süsteemides.

Alateemad: haavatavus toimetuleku arendamisel, valitsemise muutmise strateegiline hindamine, sotsiaal-ökoloogiliste lõksude vältimine.

SEI Tallinna vastavad valdkonnad: säästva arendamise meetodid, keskkonnaökonoomika, keskkonnakorraldus

Loe edasi: Transforming Governance

Arengu ümbermõtestamine

Maailmamajandus on loonud jõukust ja heaolu, kuid selle käigus on kahanenud loodusvarad ja eluliselt tähtsate ökosüsteemide teenused. SEI koostab jätkusuutliku tuleviku alternatiive, alates planeedi Maa tasandilt kuni kohalike lahendusteni välja.

Alateemad: globaalsed hindamised,  säästva arengu uus majandusteadus, partnerlused arengumaades, säästev tarbimine ja tootmine, analüütilised vahendid ja stsenaariumid, planeedi Maa kandepiirid (planetary boundaries), SEI Hiina klaster.

SEI Tallinna vastavad valdkonnad: säästva arendamise meetodid, keskkonnaökonoomika, keskkonnakorraldus, kliima ja energia

Loe edasi: Rethinking Development