Projektide andmebaas

Jätkusuutliku ettevõtluse strateegilise juhtimise kursus

 

Kursuse "Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine" eesmärk on suurendada teadlikkust ettevõtluse jätkusuutlikkuse vajadusest ja tähtsusest. Arendatakse teadmisi ja oskusi keskkonna- ja ühiskonnahoidliku otsustamise vallas, et suunata tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi muutusi jätkusuutlikkuse poole.

Kursus ühendab endas säästva arengu neli dimensiooni – keskkonna, majanduse, ühiskondliku ja poliitilise dimensiooni. Antakse ülevaade säästva arengu alustest ning praktiliste näidete ja juhtumanalüüside varal näidatakse, kuidas organisatsioone jätkusuutlikult juhtida. Põhjalikumalt süvenetakse jätkusuutliku arengu tagamiseks vajalikesse vahenditesse nagu keskkonnajuhtimissüsteemid, toote/teenuse olelusringi hindamine jne.

Kursus on suunatud erinevate erialade bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele kui tuleviku otsusetegijatele, ka ettevõtte juhtidele ning teistele teemast huvitatutele.

Korraldaja on SA Säästva Eesti Instituut koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Lektoriteks on oma ala tunnustatud eksperdid säästva arenguga tegelevatest organisatsioonidest Eestis ja Rootsis.

Kursus toimub igal aastal maikuus. Kursuse eduka läbimise eest on võimalik saada 3 EAP-d.

Lisainfo: kerlin.ounapuu@seit.ee, tel: 6276 115