Projektide andmebaas

ENDURANCE – Säästva linnaliikuvuse kavade ja linnaplaneerimise edendamine Euroopa linnades

 

ENDURANCE on kahekümne viies Euroopa riigis algatatud programm, mis aitab linnadel välja töötada säästva linnaliikuvuse kavu erialalise koostöövõrgustiku loomise ning kogemuste ja heade tavade jagamise kaudu.

Säästva linnaliikuvuse kava (SUMP - sustainable urban mobility plan) on strateegiline kava kohalikus planeerimissüsteemis, mille koostamisse on kaasatud huvirühmad ning mis sisaldab elanike liikumisvajadust ja elukvaliteeti toetavaid lahendusi nii linnas kui selle lähiümbruses.

Projekt ENDURANCE pani aluse säästva linnaliikuvuse võrgustikule (LiLi) Eestis. Tutvu LiLi kodulehega siin: http://seit.ee/lili

 

Säästva linnaliikuvuse seminarid ja teabepäevad

10. märts 2016   Linnade parkimispoliitika koolitus ja linnaliikuvuse võrgustiku teabepäev
 
Sissejuhatus - Mari Jüssi, SEI Tallinn
Parkimiskorraldus ja säästev transpordipoliitika - Richard Llewellyn, Edinburgh Napier University (inglise keeles)
-        Parkimispoliitika ja linna liikuvuskava väljatöötamine
-        Tasuline parkimine kui vahend säästva transpordi rahastamiseks
-        Parkimisnormatiiv 
-        Parkimispoliitika mõju ettevõtlusele
-        Kuidas võita üldsuse poolehoidu parkimiskorralduse muutustele?
EV 100 ja linnade keskväljakute uued lahendused. Kuressaare näide - Simmo Kikkas, Kuressaare linnavalitsuse liige
Kohila liikuvusuuring. Tatari tänava liikuvusuuring. Marek Rannala, Hendrikson & Ko 
 
Linnaliikuvuse koolitus- ja teabepäeval osalemine on tasuta ja see toimub koostööprojektide ENDURANCE ning Push-and-Pull raames Intelligent Energy Europe osalisel toel koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
 

* * *                                                            

28. aprill 2015   Säästva linnaliikuvuse teabepäev
Rahvusraamatukogu Kuppelsaal. Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
Päevakava
K
õik ettekanded pakitult

 Kiirülevaated 2015. aasta tegemistest ja plaanidest:

* * *

9. mai 2014   Eesti linnaliikuvuse plaanidest 2015-2020
Rahvusraamatukogu Kuppelsaal. Koostöös Balti Keskkonnafoorumiga
Päevakava

Jalgrattatuur Tallinna kesklinnas – ”Tehtud-teoksil-visioonis” - kergliikluse lahendused ja visioonid väljakujunenud tänavaruumis. Tallinna peatänava visioonist Kadri Vaher, Tallinna Linnaplaneerimisamet. Kalamaja tänavate uutest lahendustest, arhitekt Toomas Paaver. Telliskivi tänav - Juho Kalberg, Telliskivi selts. Tehnika tn - Uus Maailm, Mari Jüssi, SEI Tallinn.

Linnaliikuvuse seminaride arhiiv: 

2013

2009-2012