Projektide andmebaas

Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine

 

Koolitus väikeettevõtetele

Majandustegevuse tõhustamine läbi keskkonnajuhtimise

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on majanduse selgrooks, moodustades valdava osa Eesti (ja ka Euroopa Liidu) ettevõtetest. Suurem osa nendest ettevõtetest on väiksed – 5 või isegi vähem töötajat. Samas tekitavad nad ligi 2/3 ettevõtluses tulenevast keskkonnamõjust. Seega peaksid ka väikeettevõtted oma tegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid ohjama ning vähendama. Seda nõuavad ka üha karmistuvad õiguslikud nõuded kui ka suurenevad konkurentsi tingimused. Lisaks tekitatavatele keskkonnamõjudele kallinevad pidevalt nii ressursid kui ka kasutatav energia. Eelpool toodud põhjustele lisandub veel ka suurenenud tarbijate ning äripartnerite keskkonnateadlikkus, mistõttu peaksid ka väikeettevõtted oma tegevuses silmas pidama keskkonnaaspektide ohjamist.

Mis ja kellele? Säästva Eesti Instituut korraldab väikeettevõtetele suunatud 1-päevase keskkonnaalase koolitusseminari. Ootame osalema ettevõtteid ürituste korraldamise, kontoritegevuse, ehituse, jaekaubanduse, ilusalongi teenuste, majutusasutuse, toitlustuse, autoparandustöökodade tegevusvaldkondadest, kuid oodatud on ka teised huvilised. 

Milleks? Koolitusseminari eesmärk on aidata väikeettevõtetel tõhustada oma majandustegevust parandades oma keskkonnaalast tegevust, sh jäätmekäitluse korraldamine, energiatõhusus, vee- ja kemikaalide kasutuse vähendamine ning anda ülevaade asjakohastest keskkonnaalastest õigusaktidest.

Väikeettevõtte saadav kasu:

  • Teab, millised on tema tegevuse olulisemad keskkonnaprobleemid (nt energia, vee, kemikaalide kasutus või jäätmeteteke) ning kuidas on võimalik oma tegevust ressursitõhusamalt korraldada (ehk kus on võimalik säästa).

  • Teab oma tegevust reguleerivatest keskkonnaõigusaktidest, nendes tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses.

  • Teab, milliseid toetusi on väikeettevõtetel keskkonna alal võimalik saada.

  • Soovi korral saab tasuta nõustamist, kuidas oma ettevõttes lihtsat keskkonnajuhtimist rakendada.

  • Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad keskkonnamärgise (näitab lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu ettevõttes) ning nii on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata; märgise saanud ettevõtetel on esmane valmisolek standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide nagu ISO 14001, EMAS, Roheline Võti jne rakendamiseks.

 

Kuidas? Koolituse käigus tutvustatakse lihtsaid väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimisvahendeid. Nende abil on ettevõtetel võimalik oma keskkonnaprobleeme tuvastada, keskkonnamõju vähendada, sh tagada ressursside tõhus kasutamine, õigusaktide nõuete tundmine  ning kokkuhoidmine kuludelt. Koolitus põhineb Ecotoolkit veebiplatvormil, kus esitatud teave ja vahendid aitavad lihtsalt ja visuaalselt väikeettevõtete keskkonnaprobleeme välja selgitada ning neile lahendusi leida. 


Kus? Koolitused toimuvad üle Eesti (vaata ka päevakava):

  • Tihemetsal, 7.mail 2014 Voltveti koolituskeskuses, Pärnu- ja Viljandimaa ettevõtetele
  • Tallinnas, 27.mail 2014 St Barbara hotellis.
  • Tartus, 28.mail 2014 Atlantise konverentsikeskuses
  • Pärnus, 18.septembril 2014 Pärnu loodushariduskeskuses
  • Saaremaal, 6.märtsil 2015 kl 10 Grand Rose Spa Valges ruumis, vt päevakava

Koolitusel osalemine ning individuaalne nõustamine on tasuta.

Koolitusi viivad läbi Säästva Eesti Instituudi eksperdid koostöös EAS-i maakondlike arenduskeskustega.

Juhul kui olete huvitatud oma ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamisest ning ressursitõhususe saavutamisest, on see hea võimalus oma ettevõte proovile panna ja osaleda!

Vajalik eelregistreerimine, mida saad teha siin.  Küsimuste korral pöörduda Evelin Urbel-Piirsalu poole, Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) evelin.urbel@seit.ee  või telefonil 627 6116.