Projektid

Natura 2000 võrgustiku linnuhoiualade rajamine Eestis (MATRA-SPA)

 

Linnuhoiualade siseriiklik nimekiri, siseriiklik nimekiri aladest, mis loodusdirektiivi (92/43/EEC) põhjal vastavad ühenduse tähtsusega ala kriteeriumidele; Natura 2000 andmebaas.