Projektid

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alane eksperttöö

 

1. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadi I lisa riikide ekspert kasvuhoonegaaside emissioonikaubanduse alal, 1996-2000. Rahastaja OECD keskkonnadirektoraat.

2. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadi meeskonnas eksperttöö raamkonventsiooni täitmisest Rumeenias, 1999-2000. Tellija UN FCCC Sekretariaat, Bonn, Saksamaa.

3. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli paindlike mehhanismide ellurakendamise asjatundjate komisjoni liige, 2003. Rahastaja Keskkonnaministeerium.