Projektid

Keskkonnajuhtimise toetamine Balti riikides (BALTEMA)

 

2002. aasta lõpus alustas Rahvusvaheline Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (INEM) projektiga "Unternehmensverband für Umweltbewusstes Management für die Baltischen Länder" (edaspidi BALTEMA), mille eesmärgiks on toetada keskkonnajuhtimise arengut Balti riikides. 2005. aasta kevadeni kestnud projekti rahastajaks oli Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)).

Projekti peamised ülesanded ja tegevused olid:

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni loomine ja tegevuste algatamine, liikmeskonna moodustamine

Keskkonnajuhtimisalase kodulehekülje loomine

Keskkonnajuhtimise meetodite koolitused, näiteks ökokaardistamine, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine, jms.

Pilootprojektide läbiviimine ja abimaterjalide publitseerimine, jne.