Projektid

Ülevaadete koostamine EL laienemise mõjudest bioloogilisele mitmekesisusele, majandusele ja elukvaliteedile (EEA/RNC/03/0014)

 

5 taustapaberit: 1. Majandusliku ümberstruktureerimise mõjud, 2. Vee ja õhu saastumisest tulenevad mõjud bioloogilisele mitmekesisusele, 3. Maakasutus ja -korraldus bioloogilise mitmekesisuse kaitseks, 4. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eesmärkide saavutamiseks vajalikud strateegiad ja vahendid, 5. Elukvaliteet EL kandidaatriikides ja võrdluse EL liikmesriikidega.