Projektid

Elektrimajanduse arengukava 2005–2015 strateegilise keskkonnamõju hindamine

 

Töö etapid:

1. SMH programmi eelnõu
2. SMH aruande eelnõu
3. EAK eelnõu

4. Alusdokumendid:
1) Elektritootmine
2) Elektritarbimine
3) Keskkonnanõuded