Projektid

Eesti elektrimajanduse väliskulude arvutamise metoodika väljatöötamine

 Taastuvate energiaallikate kasutamist elektrienergia tootmiseks stimuleeritakse Eestis turumajanduse tingimustes ebahariliku meetodiga – ostukohustusega (hinnaga 81 senti/kWh). Samas on piiratud ostetava taastuvelektri maht, millega elektrituru seadus pidurdab taastuvelektri tootmise arendamist. Niisugune vastuoluline regulatsioon on majanduslikult ebaefektiivne. Õigem oleks mõjutada elektritootmise arengut väliskulude täielikuma arvessevõtmisega ökoloogilise maksureformi abil. Töös antakse ülevaade ExternE 2005 metoodikast, elektrijaamade väliskulude arvutustest Poolas, Tšehhis ja Ungaris, põlevkivielektri tootmise keskkonnamõjude hindamisest olelusringi meetodi abil. Esitatakse Eesti elektrimajanduse optimaalsete väliskulude arvutamise metoodika esimene tööversioon (5. ptk), mis lähtub ExternE 2005 metoodikast, Eesti elektrimajanduse ja keskkonnapoliitika olukorrast, täiendavate keskkonnauuringute vajadusest ning kehtivast keskkonnatasude seadusest.

Eesti elektrimajanduse väliskulude arvutamise metoodika