Projektid

FP6 CEERES – Taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine EL uute liikmesriikide elektri- ja koostootmisjaamades

 

Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti CEERES (Large-scale integration of RES-E and cogeneration into energy supplies in EU New Member States) eesmärk oli kaasata EL taastuvenergia uurimisprogrammidesse uued liikmesriigid, et soodustada nendes riikides taastuvenergia kasutuselevõttu elektri- ja soojusenergia tootmiseks. Projektis osalesid Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Leedu, Läti ja Eesti. Projekt käivitus 9. mail 2005. aastal Poznanis toimunud nõupidamisega, kus täpsustati töö sisu ja etapid.

Kõik osalevad riigid koostasid lühiülevaate oma energiasektori, sh detailsemalt taastuvenergia kasutamise arengust 1990-2004 ja prognoosidest 2010-2015 aasta kohta. Peale põhiliste statistiliste näitajate sisaldavad need ülevaated hinnanguid nimetatud riikide energiapoliitika efektiivsusele, kirjeldavad taastuvenergia ulatuslikumat kasutuselevõttu takistavaid probleeme jne. Kogutud informatsioon avaldati projekti CEERES veebilehel ja korraldati diskussioon ühiste uurimissuundade väljaselgitamiseks. Euroopa Liidu 7. raamprogrammi käivitumisel on kavas alustada CEERES partnerite konsortsiumiga ühisprojekt taastuvate energiaallikate senisest ulatuslikumaks kasutamiseks EL uutes liikmesriikides.

Projekti tutvustav infovoldik.