Projektid

FP6 NEEDS – Elektri- ja soojusenergia tootmise väliskulude arvutamine jätkusuutlikuma energeetika arendamiseks

 


      
FP6 NEEDS - New Energy Externalities Developments for Sustainability

Täiustatud ExternE metoodika ja EcoSense tarkvara energia väliskulude arvutamiseks. Soovitused väliskulude rakendamiseks energiapoliitikas ja ökoloogilises maksureformis.
 

Projekti üldkoordinaator: ISIS – Institute of Studies for the Integration of Systems, Itaalia.

Uurimissuuna RS1d ülesandeks on testida väliskulude hindamise ExternE metoodikat ja tarkvara EcoSenseWeb (ESW) elektritootmise väliskulude arvutamiseks.

RS1d koordinaator: Prof. Milan Šcasný Praha Ülikooli Keskkonnauuringute Keskusest.

SEI-Tallinn: 6. tööpaketi, WP-6 vastutav täitja.

Projektijuht: Enn Kareda

Osalised: Tiit Kallaste, Anton LaurProjekti eesmärk oli täiustada energeetika väliskulude hindamise metoodikat ning hinnata eksperimentaalselt mõnede projektis osalevate riikide energiamajandust ja energiapoliitikat kompleksselt, võttes arvesse energia tootmise, jaotamise ja tarbimise kõik kulud koos väliskuludega. Väliskuludeks nimetatakse energeetika negatiivse keskkonnamõjuga seotud kulusid, mida tegelikes kuludes ja maksudes veel ei arvestata.

                                                          
Projekt keskendus järgmiste ülesannete täitmisele:
- Energeetika uute tehnoloogiate võrdlev analüüs (kütuseelemendid, taastuvad energiaallikad, vesinikuenergeetika, uued fossiilkütuste ja tuumaenergia kasutamise tehnoloogiad).
- Energia muundamise, transpordi ja kasutamise väliskulude rahalise hindamise meetodite täiustamine.
- Väliskulude kasutamine energiapoliitika kujundamiseks ning energeetika arengustsenaariumite hindamiseks
SEI-Tallinn on kaasatud väliskulude rahalise hindamise meetodite ning spetsiaalse veebipõhise tarkvara (EcoSenseWeb) testimise plokki.

SEI-Tallinna vastutusalad: osaleda väliskulude rahalise hindamise meetodite ja EcoSenseWeb arendamisel, koordineerida kaheksa lepingupartneri ettepanekute koostamist väliskulude kasutamiseks energiapoliitiliste otsuste tegemisel.

Projekti kirjeldus: NEEDS

SEI-Tallinn lülitus projekti NEEDS töösse selle teises pooles - alates 2006. a. märtsist ja täitis ettenähtud uurimisülesandeid kuni 28. veebruarini 2009. a. SEI-Tallinn rakendas NEEDS projekti käigus väljaarendatud väliskulude hindamise metoodikat Eesti elektrimajanduse arengukava (ENMAK) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes 2008. a., vt järgnevast: ENMAK KSH

Eesti elektrimajanduse ülevaate ja väliskulude arvutuste aruanne on esitatud järgnevas aruandes: NEEDS RS1d_EST-Report

SEI-Tallinn juhtis viie riigi energiapoliitika ja väliskulude kasutamise analüüsi aruande koostamist, NEEDS projekti uurimissuuna RS1d WP6 koordinaatorina. Töö tulemusena valmis vastav aruanne, millega saab tutvuda siin: NEEDS_WP6_D6-1