Projektid

Taustauuring ja ettepanekud Euroopa Rohelise Pealinna tiitli asutamiseks

 

Tallinna Linnavalitsus tellis 2006. aastal SEI Tallinnalt uuringu, et analüüsida olemasolevaid keskkonna- ja säästva arengu auhindu Euroopas ja maailmas ning teha ettepanekuid Euroopa Rohelise Pealinna tiitli statuudi väljatöötamiseks.

European Green Capital Award: background information and proposal for setting up a new initiative. Tallinn City Government and Stockholm Environment InstituteTallinn Centre. Tallinn, September 2006.