Projektid

FP6 EPIGOV – Keskkonnapoliitika lõimine ja mitmetasandiline valitsemine

 

      

Environmental Policy Integration and Multi-level Governance

Projekti nr: 028661
Projektitüüp: koordineerimistegevus (Coordination Action)
  

Eesmärk:

keskkonnapoliitika lõimimise ja mitmetasandilise valitsemise alase teadustöö sünteesimine ning uute uurimisteemade algatamine, tulemuste levitamine ja arutelu poliitikute ning teiste huvirühmadega.

EPIGOVi projekti aasta- ja lõpukonverents teemal "Environmental Policy Integration at the Global Level and Multilevel Governance", toimus 12.-13. juunil 2008 Stockholmis: Päevakava

FEEMi ettekanne EPIGOV-i projekti konverentsil Brüsselis, 15.02.2007: Saastekvootide kauplemise kogemustest Itaalias.

Milaanos 22-23. novembril 2007 toimunud aastakonverentsi ettekanded.