Projektid

FP7 Changing Behaviour – Käitumistavade muutmine energiaprogrammides

 

  
 

Projekti algus: 1.01.2008

Projekti lõpp: 21.12.2010

Projekti koordinaator: Prof. Eva Heiskanen, Soome Riiklikust Tarbimise Uurimise Keskusest (http://www.ncrc.fi/)

Euroopa Liidu Komisjoni 7. raamprogrammi projekt käitumistavade muutmiseks energiaprogrammides, ingl. k. “Changing Behaviour” (Contextualising behavioural change in energy programmes involving intermediaries and policymaking organizations working towards changing behaviour).

Projekt algas 2008. a jaanuaris ja kestis 3 aastat. Projekti koordinaator oli Soome Riiklik Tarbimiseuuringute Instituut (National Consumer Research Institute). Projektis osalesid 13 partnerit üle Euroopa. Eesti ja Soome kõrval osalesid Läti, Leedu Suurbritannia, Saksamaa, Hollandi Ungari ja Kreeka energiaeksperdid.

Eestis oli projektipartner SEI-Tallinna kliima- ja energiaprogramm. Projektiga lähemaks tutvumiseks on koostatud ülevaatlikud uudiskirjad:

Uudiskiri nr 1, Uudiskiri nr 2 , Uudiskiri nr 3

Projekti tutvustav infovoldik

Infovoldik "Lihtsad ja odavad energiasäästu võimalused"