Projektid

ESdPI – Säästva arengu hariduse alane partnerlus

 


 

SEI Tallinn on assotsieerunud partner EL projektis "Education for Sustainable Development Partnership Initiative" (ESdPI).

Projekti eesmärk on analüüsida säästva arengu põhimõtete arvestamist põhikooli riiklikes õppekavades ja teha ettepanekuid riiklike õppekavade parendamiseks.

Projekti juhib Network of Education Policy Centres (NEPC). Projekti partnereid on 11 riigist. Eestist on projekti partneriks Poliitikauuringute Keskus Praxis (Laura Kirss ja Kristi Aria).

Uuringu kokkuvõttena ilmus raamat: Domazet, M., Dumitru, D., Jurko, L., Peterson, K. 2012. Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curricula? A comparative analysis of education for sustainability content in 9 European countries. Zagreb: NEPC.
 

Civil rights and obligations are connected to

environmental issues in the curricula?