Projektid

ESdPI – Säästva arengu hariduse alane partnerlus

 


 

SEI Tallinn oli assotsieerunud partner EL projektis "Education for Sustainable Development Partnership Initiative" (ESdPI).

Projekti eesmärk oli analüüsida säästva arengu põhimõtete arvestamist riiklikes põhikooli õppekavades ja teha ettepanekuid õppekavade täiendamiseks.

Projekti juhtis Network of Education Policy Centres (NEPC). Projekti partnerid olid 11 riigist, Eestist Poliitikauuringute Keskus Praxis (Laura Kirss ja Kristi Aria).

Uuringu kokkuvõttena ilmus raamat: Domazet, M., Dumitru, D., Jurko, L., Peterson, K. 2012. Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curricula? A comparative analysis of education for sustainability content in 9 European countries. Zagreb: NEPC.

Civil rights and obligations are connected to

environmental issues in the curricula?