Projektid

Tallinna fauna seisund aastatel 1980-2010

 

Projekti eesmärgiks oli koondada kokku info Tallinna maismaafauna uuringute kohta ajavahemikul 1980–2010 ja anda võimalusel ülevaade toimunud muudatuste kohta Tallinna selgroogsete ning enim uuritud selgrootute levikus ja arvukuses. Töö tulemusena valmis SEI väljaanne nr 17 Andmeid Tallinna faunast aastatest 1980-2010. Töös pakuti välja ka sobivad indikaatorliigid ja -rühmad, keda saaks kasutada nii riiklikus seireprogrammis kui ka kohalikus seires linnalooduse kvaliteedi näitajatena.

Projekti käigus viidi 2010. aastal läbi ka Tallinnas tolmeldajate (ööliblikad, päevaliblikad, kimalased), kahepaiksete, lindude ja nahkhiirte inventuurid valitud elupaikades. Uuringute tulemused esitati Tallinna keskkonnaametile ja riigi keskkonnaametile.