Projektid

Keskkonnakonventsioonide rakendamise tõhususe hindamine

 

        


I Oktoober 2011 – jaanuar 2012

Projekti eesmärk oli välja töötada metoodika keskkonnakonventsioonide täitmise tõhususe ja mõju klastripõhiseks hindamiseks. Metoodika väljatöötamisel peeti silmas kahte temaatilist klastrit:

 - bioloogilise mitmekesisusega seotud konventsioonid,

 - kemikaalide/jäätmetega seotud konventsioonid.

 

II Jaanuar 2013 – juuli 2014

Metoodika testimiseks algatati projekt nelja bioloogilise mitmekesisusega seotud konventsiooni täitmise tõhususe kohta Eestis ja Tansaanias. Analüüsitavad konventsioonid olid: 

  • bioloogilise mitmekesisuse konventsioon,
     
  • Ramsari konventsioon rahvusvaheliste märgalade kohta, eriti veelindude elupaikadena,
     
  • CITESi ehk Washingtoni konventsioon looodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta,
     
  • CMS ehk Bonni konventsioon metsloomade rändliikide kaitse kohta.

 

ÜRO Keskkonnaprogramm plaanib käivitada metoodika rakendamise keskkonnakonventsioonide tõhususe hindamiseks veel viies riigis (III etapp). 

 

Kontakt: Kaja Peterson, Piret Kuldna