Projektid

Ettevõtete rakendamine bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse

 

Projekti käigus koostati eestikeelne juhend ettevõtetele, kus kirjeldatakse bioloogilise mitmekesise tähtsust ärisektorile, elustiku säilitamise ja rikastamise võimalusi ettevõtete hallatavatel territooriumitel, kirjeldatakse bioloogilise mitmekesisuse integreerimist ettevõtte arengukavadesse ja elurikkuse tegevuskava koostamist ja elluviimist. Ühtlasi koostati bioloogilise mitmekesisuse kaitse tegevuskava kolmele ettevõttele.

Slaidiesitlus projektist ning ettevõtete ja elurikkuse teemast.

Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Meelis Uustal