Projektid

Ettevõtete rakendamine bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse

 

Projekti käigus koostati eestikeelne juhend ettevõtetele, kus kirjeldatakse bioloogilise mitmekesise tähtsust ärisektorile, elustiku säilitamise ja rikastamise võimalusi ettevõtete hallatavatel territooriumitel, kirjeldatakse bioloogilise mitmekesisuse integreerimist ettevõtte arengukavadesse ja biodiversiteedi tegevuskava koostamist ja elluviimist. Ühtlasi viidi läbi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava koostamine kolmele ettevõttele.

Slaidiesitlus projektist ning ettevõtete ja elurikkuse teemast.

Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Meelis Uustal