Projektid

EcoTips 2.0 – Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine

 

 

EcoTips 2.0 on väikeettevõtete keskkonnategevuse parendamiseks suunatud projekt. See on rahvusvaheline projekt, mille tegevusi viiakse läbi Belgias, Bulgaarias, Eestis ja Sloveenias. Eestis organiseerib EcoTips 2.0 tegevusi Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn). Projekti kestuseks on kaks aastat, sügis 2010 – sügis 2012. 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse selgrooks, moodustades 99% EL ettevõtetest. Valdav osa nendest ettevõtetest on väiksed - 5 või isegi vähem töötajat. Samas tekitavad EL-is  ligi 2/3 ettevõtlusest tulenevast keskkonnamõjust. Üha karmistuvate õiguslike nõuete ja suureneva konkurentsi tingimustes on ka väikeettevõtted mõistnud, et nende poolt tekitatavad keskkonnamõjud vajavad ohjamist. Lihtsad, väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimissüsteemid ning -vahendid on üks viis aidata neil oma keskkonnamõju vähendada ning keskkonnaõigusaktide nõuetele vastata.

Siiani on ettevõtete keskkonnategevuste nõustamine ja keskkonnajuhtimisvahendid (nt ISO 14001) olnud valdavalt suunatud suurettevõtetele. Puudub nõustamisteenus, mis aitaks väikeettevõtetel välja selgitada nende keskkonnaprobleeme. Samuti puuduvad nõustajad, kes oleksid suutelised väikeettevõtete keskkonnaprobleeme lahendama. Üks asi on mõista keskkonnaparenduste kasulikkust, teine asi on osata neid ohjata. Seepärast on vajalik pakkuda väikeettevõtetele sobivat teenust, mis nii informeerib neid keskkonnaprobleemidest kui ka aitab leida neile lahendusi.

Ecotoolkit
Eesmärgid:

- EcoTips 2.0 projekti peamine eesmärk on välja töötada väikeettevõtetele suunatud veebipõhine platvorm. See aitab lihtsalt ja visuaalselt väikeettevõtete keskkonnaprobleeme välja selgitada ja neile lahendusi leida. Platvorm sisaldab juba eelnevalt välja töötatud keskkonnajuhtimisvahendeid nagu näiteks ökokaardistamine, ökoloogilise jalajälje mõõtmine. Nimetatud platvormi on edukalt kasutatud Belgias, mida on kasutatud sealsete väikeettevõtete nõustamisel.
- Projekti käigus koolitatakse välja nõustajad, kes oskavad väikeettevõtteid aidata keskkonnaprobleemide kaardistamisel ja nendele lahenduste leidmisel. Nõustajad hakkavad väikeettevõtete nõustamisel kasutama ka eelnevalt nimetatud veebipõhist platvormi. Välja arendatavat nõustamisteenust on plaanis arendada koostöös ettevõtete tugistruktuuride ja organisatsioonidega.

Sihtgrupp:
- Keskkonnanõustajad ja ettevõtluskonsultandid
- Väikeettevõtted  kaheksast sektorist (kontorid, baarid ja restoranid, autoparandustöökojad, renoveerimis- ja remonditööd, hotellid, ürituste korraldajad, jaemüük, juuksurisalongid)
- Ettevõtete tugistruktuurid ja organisatsioonid (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus, maakondlikud arenduskeskused jne)

Projekti kodulehelt www.ecotoolkit.eu leiab jooksvat infot väikeettevõtetele ja nõustajatele suunatud koolituste kohta.

Lühiülevaadet projektist ja selle tegevustest saab lugeda siit.

Koolitus väikeettevõtetele nende keskkonnategevuse parandamiseks. Lisainfo leiab siit.

Koolitus nõustajatele väikeettevõtetele sobivatest keskkonnajuhtimisvahenditest. Lisainfo leiab siit.

Lisainformatsiooni projekti tegevuste ja projektis osalemise kohta saab:

Maarja Jõe
Säästva Eesti Instituut,
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)
Lai tn 34, 10133 Tallinn
Tel: + 372 6276 115
maarja.joe@seit.ee
www.seit.ee