Projektid

Keskkonnahoidlike riigihangete e-õppe platvormi väljatöötamine

 


Projekti üldisem eesmärk on aidata kaasa avaliku sektori tarbimisharjumuste jätkusuutlikumaks muutmisele keskkonnahoiu printsiipide rakendamisel hanke protsessis. Peamiseks takistuseks keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimisel on avalikus sektoris hangetega tegelevate ametnike vähene teadlikkus ja eelkõige praktilise kogemuse puudumine. Konkreetsemalt on projekti eesmärk tõsta hangetega tegelevate ametnike pädevust keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimisel ning luua võimalused neil hõlpsamini oma teadmisi täiendada, et tagada EL direktiivide 2004/18 ja 2004/17 täitmise. Lisaks soodustavad keskkonnahoidlikud hanked keskkonnatehnoloogia arengut ning soodustavad innovatsiooni, mis omakorda võimaldab Eesti majandusel konkurentsivõimet tõsta.

Projekti peamised tegevused ja väljundid:

• Parimate praktikate ja näidete kogumine keskkonnahoidlike hangete kohta vähemalt kolmes tooterühmas - parimate praktikate ja näidete kirjeldused pannakse üles Keskkonnaministeeriumi keskkonnahoidlike riigihangete kodulehele.   

• Keskkonnahoidlike riigihangete e-õppeks sobiva vormi väljavalimine ja kavandamine (sh teiste riikide kogemuse uurimine) - e-õppe platvormi kavand valmis.

• E-õppe sisuliste moodulite väljatöötamine - vähemalt kolme tooterühma sisaldav e-õppeplatvorm internetis üleval ning valmis kasutamiseks.

• E-õppe platvormi tehniline väljatöötamine - tehniliselt töökorras e-õppe platvorm. 

• Keskkonnahoidlike riigihangete e-õppe seminar - ühepäevane seminar viiakse läbi avaliku sektori ametnikele ning sisaldab nii e-õppe tutvustust kui testimist. Seminaril õpetatakse e-õppeplatvormi kasutama ning antakse praktilisi juhiseid keskkonnahoidlike  riigihangete läbiviimiseks ning kogutakse tagasisidet e-õppe täiendamiseks. Seminarile kaasatakse välislektor. Koolitusele järgneb osalenute e-õppe põhine nõustamine.

 

SEMINAR: Keskkonnahoidlikud riigihanked ja nende rakendamine

Aeg: 30. november 2011, kell 10.00-16.30
Koht: Hotell Domina Inn Ilmarine (saal Roma), Põhja pst 23, Tallinn (trammipeatus Linnahall)

Seminaril tutvustatakse valminud e-õppe platvormi ning antakse praktilisi juhiseid keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimiseks. Ühtlasi kogutakse tagasisidet e-õppe platvormi võimalikuks täiendamiseks. Seminaripäeva teist poolt sisustab välislektor, kellel on hulganisti praktilisi kogemusi jätkusuutlike riigihangete läbiviimisel Euroopas.

PÄEVAKAVA

Seminari sihtrühm: omavalistuste ja riigiasutuste hangetega tegelevad ametnikud
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Registreerimise tähtaeg: 16. november 2011
Seminarile registreerimine ja lisateave: Karin Kilk, SA Säästva Eesti Instituut: karin.kilk@seit.ee, tel: 6276112


NB! SEMINARI ETTEKANDED ON KÄTTESAADAVAD SIIT. ÜHTLASTI ON HANGETEGA TEGELEVAD AMETNIKUD JA TEISED HUVILISED OODATUD TUTVUMA PROJEKTI RAAMES VALMINUD E-ÕPPE PLATVORMIGA: www.rohehanked.eco-net.ee. Igasugune tagasiside on oodatud, tänu!