Projektid

Üldplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõimumise analüüs

 

Riigikontrolli tellimusel analüüsis SEI Tallinn viie omavalitsuse üldplaneeringu koostamise protsessi, mille käigus on tehtud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Riigikontrolli huvitas, kuivõrd on KSH tulemusi arvestatud üldplaneeringu koostamisel. Uuritavateks juhtumiteks olid Maardu, Oru, Pühalepa, Karula ja Varstu üldplaneeringute menetlused.

Projekti kestus: märts-mai 2008

Peterson, K., Kuldna, P., Uustal. M. (koost.). 2008. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluste kooskõla ja vastastikune mõju viie valla (Karula, Maardu, Oru, Pühalepa, Varstu) näitel. Lepinguline töö. SEI Tallinn.