Projektid

Ülevaade keskkonnavastutuse direktiivi 2004/35/EÜ rakendamisest Euroopa Liidu liikmesriikides

 

Keskkonnaameti tellimusel valmis ülevaade keskkonnavastutuse direktiivi 2004/35/EÜ rakendamise seisust ja probleemidest Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Komisjon avaldab oma ülevaate aprillis 2010.

Ülevaate koostas Kaja Peterson.

Inglismaal ja Walesis kasutusel olev direktiivi rakendamise juhend, seisuga november 2009.