Projektid

Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus

 

Jüssi, M., Anspal, S. ja Kallaste, E. Märts 2008.Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus. Uurimistöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Säästva Eesti Instituut, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Tallinn.