Projektid

Tallinnas ja Narvas rakendatud elanike kaasamise mudelite ülevaade ja analüüs

 

SEI Tallinn tegi INTERREG IVA projektis „Ringid vees“, mida juhtis MTÜ Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO, ülevaate elanike kaasamisest keskkonnavaldkonnas Tallinnas ja Narvas.

Ülevaates analüüsiti erinevate kaasamisvormide (teavitamine, konsulteerimine, osalemine) ja -meetodite (massiteabevahendid, internet, trükised, üritused, koosolekud jne) rakendamist ja tulemuslikkust Tallinna ja Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning otsusetegemise protsessi kaasamiseks.