Projektid

Tallinna linnaelustiku uuringud ja strateegiline analüüs

 

  

Projekti käigus:

1) uuriti Tallinna linnustikku, taimestikku, tolmeldajaid ja nahkhiiri kümnes ruutkilomeetri suurustel pilootaladel linnas;
2) valmis juhend linnaelustiku arengukava ja rakenduskava koostamiseks Eesti kohalikes omavalitsustes, kasutades sealjuures parima praktika näiteid Euroopast;
3) valmis Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs, kus analüüsitakse asjakohaseid strateegilisi arengudokumente linnaelustiku kaitse aspektist,  Tallinna linnaelustiku praegust seisundit ning selle täiendava kaitse vajadust.

Projekt kestis jaanuarist 2009 maini 2010. 

Tallinna linnaelustiku uuringuid tutvustati 2. detsembril 2010 Tallinna Botaanikaaias. Seminaril esitletud ettekanded:

Sissejuhatus
Soontaimed
Linnustik
Nahkhiired
Tolmeldajad
Kokkuvõte