Projektid

Natura-hindamise algatamine: Ametlike Teadaannete teadete analüüs 2004-2008

 

TÜ Pärnu Kolledži tellimusel koostas SEI Tallinn andmebaasi Ametlikes Teadaannetes aastatel 2004-2008 ilmunud teadetest, milles viidatakse võimalikule mõjule Natura-aladele. Andmebaasi põhjal valiti välja juhtumid, mida uuriti lähemalt. Uuringu tulemused avaldati ühise artiklina. 

Peterson, K., Kose, M, Uustal, M. 2010. Screening decisions concerning the likely impacts of plans and projects on Natura 2000 sites. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. Vol 12, no 2,185-214.