Projektid

Linnaelustiku käsiraamat

 

Projekti tulemusena valmis raamat „Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat“, mille autoriteks on Meelis Uustal, Piret Kuldna ja Kaja Peterson.

Käsiraamatus kirjeldatakse peamisi asulates elutsevaid loomarühmi ja -liike ning nende elupaiganõudeid linnalises keskkonnas ja selgitatakse nende tähtsust nii toiduvõrgustikus tervikuna kui ka inimesele.

Käsiraamat annab ülevaate elurikkust hoidvatest meetoditest linnahaljastuses ja -planeerimises ning antakse nõu, kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning kuidas luua juurde uusi loodusväärtuslikke elupaiku.

Linnaelustiku käsiraamat on mõeldud kõigile neile keskkonnaspetsialistidele, maastikuarhitektidele, ametnikele ja linlastele, kes on huvitatud elurikka ja elamisväärse keskkonna loomisest linnas.

Raamatud jagati sihtrühmale tasuta. Käsiraamatu veebiversiooni on võimalik alla laadida siit. (13,2 MB). Paberraamatuid tasub küsida SEI Tallinna kontorist.

Projekt kestis jaanuarist 2009 detsembrini 2010.