Projektid

Harjumaa arengustrateegia aastani 2025

 

Harju Maavalitsuse tellimusel ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldamisel toimus Harjumaa arengustrateegia aastani 2025 koostamine. Arengustrateegia koostamiseks moodustati 3 töörühma: "Tasakaalustatud ruumimuster", "Stabiilne rahvastik" ja "Kvaliteetne elukeskkond". SEI Tallinna programmijuht K. Peterson juhtis töörühma "Kvaliteetne elukeskkond", mis tegeles kahe suurema alamvaldkonnaga: ühiskondlikud teenused ja keskkond. Viimased jagunesid omakorda 12 alateemaks. Töörühma kuulusid Harju MV, KOV-de, ministeeriumide ja allasutuste esindajad.

Harjumaa Arengustrateegia 2025, 21. november 2008

Töörühma koosolekud ja materjalid:

12.02.2008 Kvaliteetse elukeskkonna töörühma 4. koosoleku protokoll ja taustamaterjal

30.01.2008 Kvaliteetse elukeskkonna töörühma 3. koosoleku protokoll ja taustamaterjal

13.12.2007 Foorumi koondmaterjal

19.11. 2007 Kvaliteetse elukeskkonna töörühma 2. koosoleku kokkuvõte

31.10.2007 Kvaliteetse elukeskkonna töörühma 1. koosoleku materjalid:

Päevakava

K. Reede (HEAK) ettekanne

K. Peterson (SEIT) ettekanne "Töörühma tööga seotud teemasid käsitlevad maakondlikud ja riiklikud arengudokumendid ja neis tõstatatud probleemid"

K. Petersoni koostatud ülevaade arengudokumentidest, mis käsitlevad töörühma valdkondi