Projektid

EL struktuurivahendite 2007–2013 rakenduskavade hindamine

 

Rahandusministeeriumi tellimusel ning Ernst & Youngi juhtimisel hinnati 2009. a. EL struktuurivahendite 2007-2013 rakenduskavade täitmise seisu. SEI-Tallinn hindas keskkonnahoiu, energiamajanduse ja transpordi meetmete rakendamist.

SEI Tallinna vastutavad eksperdid:

Tea Nõmmann - keskkonnatehnoloogiad, veemajanduse meetmed

Harri Moora - jäätmemajanduse meetmed

Enn Kareda - energiamajanduse ja transpordi meetmed

Kaja Peterson - keskkonnahariduse, looduskaitse, keskkonnajärelevalve, keskkonnaseire ja keskkonnahädaolukordade meetmed

 

Uuringu aruanne: Struktuurivahendite rakenduskava hindamine, juuli 2009.