Projektid

Arendustegevuse mõju Pirita jõe Natura-alale

 


 

Tallinna Keskkonnaamet sõlmis lepingu SEI Tallinnaga Natura-eelhindamise läbiviimiseks arendustegevuse mõju hindamiseks Pirita jõe Natura-alale. Pirita jõe Natura-ala on määratud loodusalana, mida kaitstakse Pirita jõe maastikukaitseala ja Pirita jõe hoiuala kaitsekorra alusel. Tallinna linnavalitsus on saanud ridamisi detailplaneeringute algatamise taotlusi nii Pirita jõe Natura-alale kui selle lähiümbrusesse. Natura-eelhindamise ülesanne oli selgitada välja, kas kavandatud arendustegevustega võib Pirita jõe Natura-alale kaasneda negatiivne mõju, mis kahjustaks ala kaitse-eesmärke.

Lõpparuanne, 17.03.2008