Projektid

Environmental Marine Information – merekeskkonna informatsioon

 

Ülevaade Eestis läbiviidud vee ökosüsteemide teenuste majandusliku hindamise alastest uurimistöödest: The economic value of ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak.

Uuring (intervjuude põhjal) Tourism and recreation industries in the Baltic Sea area (Läänemere veekeskkonna kvaliteedi mõjust turismile).

Koordineerija: Beijeri Instituut, 2008Vaata ka:http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Menu/GlobalMenu/Press-information/Press-Realeses/Whats-in-the-sea-for-me/