Projektid

Leonardo da Vinci projekt ´Keskkonnahoidlik tootearendus ettevõtetes´

  

Keskkonnahoidliku tootearendusega seotud teadmiste siire     

Transfer of Knowledge in the Field of Esodesign

Eesmärk: Keskkonnahoidliku tootearendusega seotud teadmiste edastamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning nende teadmiste rakendamine tootearenduse protsessi.

Projekti eesmärkide saavutamiseks koolitatakse koolitajaid keskkonnahoidlike tootearenduse põhimõtete rakendamiseks ettevõtte tasandil, arendatakse koolitusmaterjale ja käsiraamatuid, koolitatakse ettevõtete esindajaid, viiakse läbi pilootprojekte, luuakse projekti kodulehekülg, levitatakse teavet jne.

Sihtrühm: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, keskkonnaeksperdid, kohalikud omavalitsused, haridusasutused

Projekti partnerid: SEI-Tallinn, T?ehhi Puhtama Tootmise Keskus (CCPC), Läti Puhtama Tootmise Keskus (LPPC), Kaunase Ülikooli Keskkonnatehnoloogia Instituut (APINI), BECO Groep BV (Holland), Portugali Inseneriteaduse ja Tööstustehnoloogia Instituut (INETI)

Kestus: 1,5 aastat

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Leonardo da Vinci programmi poolt.

Leonardo da Vinci on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. Toetatakse uuenduslike toodete (metoodikad, õppekavad, koolitusmaterjalid jne) loomist, erinevate sihtrühmade välispraktikaid ja -lähetusi ning juba lõppenud projektide tulemuste laialdasemat levitamist ja kasutamist.

Täpsem teave: Viire Viss, keskkonnakorralduse programm, viire.viss@seit.ee, tel: 6276116