Projektid

BE-Smarter – Keskkonnajuhtimise konsultantide ja keskkonnajuhtide täiendõpe

  

2008. aastal algas Euroopa Liidu Leonardo da Vinci programmi poolt rahastatav projekt BE-SMARTER (Business & Electronic Sustainable Management Research Action Training Efficiency). Projekti juhtpartner on Eco Conceil Enterprise. Projekti on kaasatud üheksa organisatsiooni Belgiast, Saksmaalt, Prantsusmaalt, Ungarist ja Eestist. Eestis viib projektitegevusi läbi Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn).

Projekti eesmärk on pakkuda täiendkoolitust ligemale 100 keskkonnajuhtimise konsultandile või keskkonnajuhile, kes nõustavad väikeettevõtteid keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel. Projekti käigus töötatakse välja ning kogutakse kokku lihtsad ja tõhusad keskkonnajuhtimise ja -aruandluse vahendid, mida saab kasutada keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks väikeettevõtetes.

Konsultante koolitatakse ka Eestis ning loodetavasti on projekti lõpuks Eestis kümmekond konsultanti, kes suudavad nõustada väikeettevõtteid rakendama lihtsaid ja tõhusalt toimivaid keskkonnajuhtimissüsteeme. Projekti laiem eesmärk on luua üleeuroopaline konsultantide võrgustik, mis omavahel suheldes ja kogemusi vahetades moodustab konsultantide “uue põlvkonna” keskkonnajuhtimissüsteemide lihtsamaks ja tõhusamaks rakendamiseks. Parimad praktikad, e-õppe ja e-tuutorluse keskkond ning koolitusmaterjalid koondatakse veebilehele www.be-smarter.eu/ee.

Eesti konsultantide koolitus toimus 2.-4. septembril 2009 Tallinnas. Koolituse käigus tutvustati lihtsustatud meetodeid – nn EMAS/ISO easy – keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks ettevõtetes/organisatsioonides. Koolitusele osalema olid oodatud konsultandid, kellel on mõningane kogemus keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel ning kes suudavad iseseisvalt rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi koostöös ettevõttega. Koolitusel osalev konsultant pidi kaasama 1-2 ettevõtet (soovituslikult väike- või keskmise suurusega), kes on huvitatud keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisest. Kaasatud ettevõtteid koolitati KIK rahastatava projekti "Keskkonnajuhtimissüsteemide sh EMAS rakendamine Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes" raames (loe lisa: http://www.seit.ee/index.php?m=14&l=1&act=show&id=40).
Projekti ja koolituse tutvustus ning koolituse päevakava.

BE-SMARTER projekti kokkuvõttev lõpuseminar toimus 19. novembril 2010. aastal Hotell Euroopas, kus muuhulgas jagati edukatele projektis osalenud konsultantidele kätte tunnistused ja EMASeasy konsultandi sertifikaadid. 

Seminari päevakava ja ettekanded:

Päevakava

Be-Smarter projekti kokkuvõte

EMASeasy metodoloogia rakendamine praktikas - konsultandi ja ettevõtte kogemused

E-õppe platvormi ülevaade ja võimalused edasiseks kasutamiseks

EMAS III ja EMASeasy metodoloogia edasised arengud

Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris


Lisateave projekti ja koolituse kohta: Karin Kilk ja Harri Moora, SEI Tallinn, 6276100, karin.kilk@seit.ee, harri.moora@seit.ee

Projekti kodulehelt www.be-smarter.eu/ee.