Projektid

Eestis tekkinud olmejäätmete (sh pakendijäätmete) koostise ja koguste analüüs

 

Sortimisuuringu eesmärk on Eesti erinevates piirkondades ja asundustüüpides (suuremate linnade linnaosad, väikelinnad, maapiirkonnad) tekkivate olmejäätmete koostise analüüsimine, seejuures keskendutakse eelkõige biolagunevate jäätmete ja pakendijäätmete osakaalu väljaselgitamisele.

Pakendijäätmetest analüüsitakse eraldi kogutud segapakendi, paber ja papppakendi ning klaasipakendi ainelist ning liigilist koostist.

Peale selle on sortimisuuringu eesmärk testida ja välja selgitada olmejäätmete ja pakendijäätmete sortimisuuringu teostamiseks vajalikud põhimõtted ja meetodid. Sortimisuuringut tehakse neljal erineval aastaajal.

Lisateave: Harri Moora, harri.moora[at]seit.ee, 6276108