Projektid

Keskkonnahoidlike riigihangete edendamise projekt (2009-2010)

  

Suutlikkuse tõstmine ja koostöö edendamine keskkonnahoidlike riigihangete rakendamiseks Eesti omavalitsustes  (Saare ja Harju maakonnas)

Kestus: 1. jaanuar 2009 – 31. detsember 2010

Rahastaja: Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna regionaalarengu toetusskeem

Projekti eesmärk on suunata avaliku sektori (eelkõige omavalitsuste) tarbimist jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu suunas, et tagada ressursside säästlik ja tõhus tarbimine ning keskkonnale ja inimese tervisele ohutumate toodete/teenuste valiku tegemine. Sellega mõjutatakse kogu turu ja ühiskonna keskkonnahoidlikumaks/ jätkusuutlikumaks muutumist ning võimalik on kokku hoida ka rahalisi vahendeid (nt energiasäästu printsiipide edukal rakendamisel).

Projekti eesmärkide saavutamiseks tõstetakse kohalike omavalitsuste/riigiasutuste pädevust keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkude printsiipide rakendamiseks hangetes. Oluline on omavalitsuste koostöö ja kogemuste vahetamine, Norra omavalitsuste/maakonnavalitsuste/riigi kogemus ja selle rakendamine Eestis.

Loe lisa: keskkonnahoidlikud hanked

Projekti tegevused (lühikokkuvõte)
· Olemasoleva olukorra analüüs ja uuringud (hetkeolukord Harju ja Saare mk omavalitsustes – kuivõrd arvestatakse keskkonnahoiu printsiipe riigihangetes; Eestis ja Põhjamaades tehtu – poliitikad ja praktika jms)
· Juhendmaterjalide koostamine keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimiseks (üldine juhendmaterjal ja tooterühmaspetsiifilised juhendid, nt ehitus, transport, toitlustus, puhastusteenused, kontoritarbed ja -seadmed)
· Teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine (veebipõhine teave, 3 seminari, artiklid jms)
· Koolitused (koolitusprogrammi koostamine; hankespetsialistide koolitused – kaks 2-päevast koolitust + tagasiside päev)
· Pädevuse tõstmine (külastusreis Norrasse Hedmarki maakonda, osalemine rahvusvahelisel konverentsil EcoProcura2009, abiteenuse (helpdesk) loomine, omavalitsuste võrgustiku loomine)
· Pilootprojektid (projektipartnerid viivad läbi 2-3 hanget, koolitustel osalenud teistest OV-dest 1 hanke puhul. Hanked viiakse läbi jooksvalt vastavalt hetkevajadustele, võimalusel ühishanked)

Kasusaajad: Saare ja Harju maakonna omavalitsused/maakonnavalitsused ja omavalitsuste liidud, Keskkonnaministeerium, kogu Eesti riigi omavalitsused ja riigiasutused

Projekti partnerid
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI-Tallinn, juhtpartner), Keskkonnaministeerium, Tallinna linn (Keskkonnaamet), Kuressaare Linnavalitsus, Saare maavalitsus
Hedmarki maakond, Norra (ekspert Øystein Sætrang) 


Norra külastusreis 11.-13. oktoober 2009
Projekti raames toimus õppereis Norrasse, Hedmarki maakonda, kus tutvuti Norra kogemusega keskkonnahoidlike ja jätkusuutlike riigihangete rakendamisel. Igast partnerorganisatsioonist osales 2 inimest (kokku 10).
Vaata ettekandeid siit.

Projekti avaseminarid aprillis 2009:
Seminar Tallinnas 2. aprillil 2009 (päevakava)

Seminar Kuressaares 3. aprillil 2009 (päevakava)

2. ja 3. aprilli keskonnahoidlike riigihangete seminaride ettekanded

 

1.-2. juunil Kuressaares ja 3.-4. juunil 2009 Tallinnas toimunud keskkonnahoidlike riigihangete koolituse ettekanded

1. päev

Sissejuhatus, juhendmaterjali tutvustus (ENG)

Keskkonnahoidlike riigihangete poliitika koostamine (ENG)

Hankepoliitika näited (EST)

Mis on õiguslik? (ENG)

Viited keskkonnahoiule Eesti riigihangete seaduses (EST)

Kuidas alustada? (ENG)

2. päev

Abivahendid hankedokumentatsiooni koostamiseks (EST)

EL-i ökomärgise tooterühmad (EST)

Ülevaade hindamismeetoditest (ENG)

Olelusringi kulu hindamine (ENG)

 

Projekti lõpuseminar 17.novembril 2010:

Seminari päevakava

Ettekanded:

Helsingi kogemused keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimisel,
Perttu Pohjoinen, Helsingi hankekeskus

Projekt “Suutlikkuse tõstmine ja koostöö edendamine keskkonnahoidlike riigihangete rakendamiseks Eesti omavalitsustes (Saare ja Harju maakonnas)” 2009-2010
Evelin U. Piirsalu, Säästva Eesti Instituut

Keskkonnahoiu põhimõtted ehitushangetes
Meelis Linnamägi, Nõlvaku Lasteaia projektijuht, Saue vald 

Kogemused Keskkonnaministeeriumi hangetes
Hannes Mädo Keskkonnaministeerium

Kogemus Eestist – Tallinn 2011 meened
Karin Täär, Tallinn 2011

Keskkonnahoidlike hangete toetamine programmi „Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem  rakendamine avalikus sektoris“ kaudu
Lauri Aasalo, Keskkonnaministeerium


 

Projekti käigus valminud materjalid

Keskkonnahoidlikke riigihankeid käsitlev koduleht

Juhendid:

Keskkonnahoidlike hangete juhend

Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid kuvaseadmetele

Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid arvutitele, sülearvutitele ja kuvaritele

Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid mööblile

Ülevaated, uuringud:

Keskkonnakriteeriumide kasutamine Saare ja Harju maakonna omavalitsuste hangetes

Põhjamaade kogemus keskkonnahoidlike riigihangete korraldamisel

Keskkonnakriteeriumide kasutamine hangetes (Põhjamaade kogemus)


Lisateave rahastusprogrammi kohta: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Norra ja EMP regionaalarengu toetusskeem
Lisateave projekti kohta: Evelin Urbel-Piirsalu, evelin.urbel-piirsalu@seit.ee, 6276116, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI-Tallinn).