Projektid

Keskkonnajuhtimissüsteemide koolitussari Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (2009-2010)

 

2009. aasta septembrist 2010. aasta märtsini viis Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn) koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA) läbi projekti „Keskkonnajuhtimissüsteemide sh EMAS rakendamine Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes“. Projekti tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti eesmärk oli rahvusvaheliselt aktsepteeritud keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 14001, EMAS) tutvustamine ja rakendamine Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes.

Projekti raames toimus koolitussari, mis koosnes neljast koolituspäevast, kus tutvustati keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise olulisemaid etappe: KKJS kavandamist, elluviimist, kontrolli ja korrigeerimist ning siseauditi läbiviimist. Koolitussari oli eriline, sest põhines spetsiaalsel VKEdele suunatud KKJSi rakendamise nn EMAS/ISO easy meetodil. EMAS/ISO easy on ökokaardistamise edasiarendus, mis võimaldab ettevõtetel lihtsalt ja vähese dokumentatsiooniga juurutada EMAS-määruse või ISO 14001 standardi nõuetele vastav juhtimissüsteem. Nimetatud meetod on sobivaim lahendus just väikeettevõtetele. Lisaks said ettevõtted individuaalset nõustamist KKJSi ekspertidelt.

Info toimunud koolituste kohta:

Esimene koolitus toimus 17. septembril 2009 "KKJS kavandamine". Info siin.

Teine koolitus toimus 22. oktoobril 2009 "KKJS elluviimine". Info siin.

Kolmas koolitus toimus 19. novembril 2009 "KKJS kontroll, korrigeerimine, täiustamine". Info siin.

Neljas koolitus toimus 14. jaanuaril 2010 "Siseaudiitori koolitus". Info siin.

Projekti lõpukonverents "Keskkonnajuhtimine - kulu või kasu?" toimus
27. mail 2010. Kus osalejaid oli ca 60. Konverentsi päevakava.

 

Koolitustel osalenud ettevõtteid, kes soovisid rakendada keskkonnajuhtimis-süsteeme oma ettevõttes tõhusal ja lihtsal moel oli keskmiselt 17-20 ning koolitusel osalenud inimeste arv 22-26.

Koolitusel osalenud ettevõtetest rakendasid koolituste käigus KKJS põhielemendid vähemalt pooled (ca 10 ettevõtet) sh kaks koolitustel osalenud ettevõtet läbis edukalt standardi ISO 14001 sertifitseerimisauditi.

Koolitusi viisid läbi SEI-Tallinna eksperdid. Koolituste käigus kasutati muuhulgas elektroonilisi SEI-Tallinna väljatöötatud materjale.

KKJS 1. koolitus


Projekti ja koolitussarja rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.