Projektid

Leonardo da Vinci projekt ´Tulevikukoolitus´

 


 
 

 
Jätkusuutliku arengu koolitusprogramm otsusetegijatele ja juhtidele

Training for the Future - Sustainability Vocational Training for Decision Makers and Managers

Eesmärk: Projekti eesmärk on parandada teadmisi ettevõtete seotusest ja osast jätkusuutliku arengu tagamisel ning rakendada neid teadmisi praktikas.

Eesmärgi täitmiseks koostatakse koolitusmaterjalid (ettekanded, käsiraamatud, juhendmaterjalid koolitajatele jms), multimeedia õpivahend, interneti-põhine arutelufoorum, õppefilm, vastutustundliku ettevõtluse käsiraamat jne. Koolitusprogrammi moodulid katavad näiteks sellised valdkonnad nagu jätkusuutliku arengu põhimõtted, ettevõtetega seotud keskkonnaküsimused, Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja selle seos jätkusuutliku arenguga, ettevõtete ühiskondlik vastutus, keskkonnajuhtimise meetodid/vahendid: ökokaardistamine, ökoloogiline jalajälg, keskkonnahoidlikud hanked, olelusringi hindamine, keskkonnahoidlik tootearendus, ökomärgised, ökoefektiivsus, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine, keskkonnaaruandlus jne. Kõigi moodulite koostamisel arvestatakse nende praktilisust ettevõtetele/organisatsioonidele ning näidetena lisatakse moodul erinevatest juhtumuuringutest.

Sihtrühm: Projekti sihtrühmaks on nii ülikoolid (magistri- ja  doktoriõppeprogrammid) ja muud kõrgemat haridust andvad asutused, kui ettevõtete juhid, keskkonnaspetsialistid, otsusetegijad, kes on huvitatud oma keskkonnajuhtimis- ja jätkusuutliku arengu alaste teadmiste parandamisest ning nende teadmiste rakendamisest.

Kestus: 2,5 aastat

Tegevused:

1. Kursus "Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine" koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga toimus 2.-5. mail 2006. 

Kursuse sihiks on suurendada teadlikkust ettevõtluse jätkusuutlikkuse vajadusest ja tähtsusest. Eesmärgiks on arendada teadmisi ja oskusi keskkonna- ja ühiskonnahoidliku otsustamise vallas, et suunata tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi muutusi jätkusuutlikkuse poole. Kursus ühendab endas säästva arengu neli dimensiooni – keskkonna, majanduse, ühiskondliku ja poliitilise dimensiooni. Antakse ülevaade säästva arengu alustest ja läbi praktiliste näidete ning juhtumanalüüside näidatakse tulevastele juhtidele ja otsusetegijatele, kuidas organisatsioone jätkusuutlikult juhtida. Tutvustatakse ka süsteemset lähenemist, mis on vajalik olukorra ja tegevuse analüüsimisel, strateegilisel planeerimisel ning säästva arengu näitajate väljatöötamisel. Lühiülevaade antakse jätkusuutliku arengu tagamiseks vajalikest vahenditest nagu juhtimissüsteemid, olelusringi hindamine ning ettevõtte ühiskondlik vastutus. Kursus on suunatud erinevate erialade bakalaureuse-, magistri, ja doktoriõppe üliõpilastele kui tuleviku otsusetegijatele ka ettevõtte juhtidele ning teistele teemast huvitatutele.


Korraldaja on Säästva Eesti Instituut koostöös Tallinna Tehnika Ülikooliga. Lektoriteks on oma ala tunnustatud eksperdid säästva arenguga tegelevatest organisatsioonidest Säästva Eesti Instituut Eestist, The Natural Step Rootsist ning Ungari Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (KÖVET) Ungarist.

2. Seminar ettevõtete juhtidele "Jätkusuutlik ettevõtlus - ainuke võimalus püsima jääda!" toimus 21. novembril 2006 Laulasmaa puhkekeskuses. 

Tänapäeval on ettevõtluse roll ning vastutus jätksuutlikku arengu saavutamisel muutunud väga oluliseks. Seetõttu on vältimatuks muutunud ka säästva arengu põhimõtete lülitamine ettevõtte äristrateegiasse. Samuti on oluline mõista, et keskkonnategevuse eesmärgiks pole ainult nõuetele vastamine ning keskkonnaprobleemidega toimetulek, vaid keskkonnakasutuse pööramine kasumi allikaks.

Säästva Eesti Instituut korraldab koostöös organisatsiooniga  The Natural Step seminari ettevõtete tipp- ja keskkastme juhtidele eesmärgiga muuta nende senist mõtteviisi ning suurendada nende teadlikkust ettevõtluse jätkusuutlikkuse vajadusest, tähtsusest ja kasulikkusest. Eesmärgiks on arendada teadmisi ja oskusi keskkonna- ja ühiskonnahoidliku otsustamise vallas, et suunata tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi muutusi jätkusuutlikkuse poole. Seminar ühendab endas säästva arengu neli dimensiooni – keskkonna, majanduse, ühiskondliku ja poliitilise dimensiooni. Antakse ülevaade säästva arengu alustest ja läbi praktiliste näidete ning juhtumanalüüside näidatakse juhtidele ja otsusetegijatele, kuidas organisatsioone jätkusuutlikult juhtida. Tutvustatakse ka süsteemset lähenemist, mis on vajalik olukorra ja tegevuse analüüsimisel, strateegilisel planeerimisel ning säästva arengu näitajate väljatöötamisel. Seminaril kasutatakse maailmas palju populaarsust kogunud The Natural Step meetodit, mida on paljud ettevõtted üle maailma oma äristrateegia kavandamisel rakendanud. Seminar toimub interaktiivses vormis, mis võimaldab kõikidel osalejatel kaasa mõelda ja rääkida ning mõista, kuidas kõike õpitut ka praktiliselt teostada.

3. Kursus "Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine" koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga toimus 8.-11. mai 2007 TTÜ-s.

Kursuse sihiks on suurendada teadlikkust ettevõtluse jätkusuutlikkuse vajadusest ja tähtsusest. Eesmärgiks on arendada teadmisi ja oskusi keskkonna- ja ühiskonnahoidliku otsustamise vallas, et suunata tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi muutusi jätkusuutlikkuse poole. Kursus ühendab endas säästva arengu neli dimensiooni – keskkonna, majanduse, ühiskondliku ja poliitilise dimensiooni. Antakse ülevaade säästva arengu alustest ja läbi praktiliste näidete ning juhtumanalüüside näidatakse, kuidas organisatsioone jätkusuutlikult juhtida. Lühiülevaade antakse jätkusuutliku arengu tagamiseks vajalikest vahenditest nagu juhtimissüsteemid, olelusringi hindamine ning ettevõtte ühiskondlik vastutus. Kursus on suunatud erinevate erialade bakalaureuse-, magistri, ja doktoriõppe üliõpilastele kui tuleviku otsusetegijatele, ka ettevõtte juhtidele ning teistele teemast huvitatutele.

Korraldaja on Säästva Eesti Instituut koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Lektoriteks on oma ala tunnustatud eksperdid säästva arenguga tegelevatest organisatsioonidest - Säästva Eesti Instituut Eestist, The Natural Step Rootsist ning Ungari Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (KÖVET) Ungarist.

Lektorid:
Heather Worosz (The Natural Step); Prof Gergely Toth (KÖVET); Evelin U. Piirsalu, Harri Moora, Viire Viss, Valdur Lahtvee (Säästva Eesti Instituut).

4. Film "Alternatiivsed ettevõtted" - Ungari Keskkonnajuhtimise Organisatsiooni (KÖVET) õppefilm 2006.

Kas tänapäeva majandussüsteemis on võimalik tegutseda ettevõtetel, kelle peamiseks eesmärgiks ei ole üksnes kasumi teenimine? Kas nn alternatiivne ettevõtlus tähendab ekstreemsust või on see lihtsalt vastutustundlik tegutsemine ühiskonna suhtes? Kas tootmise ja tarbimise kasv ning majanduslik heaolu kaalub üles  keskkonnaseisundi halvenemise, väikeste kogukondade lagunemise ning sotsiaalse keskkonna halvenemise?
 
Filmis “Alternatiivsed ettevõtted” võtavad sõna professorid, kes selgitavad säästva arengu põhimõtet ja võimalikke tulevikustsenaariumeid. Ettevõtjad demonstreerivad, et vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõtlus on täiesti võimalik ning nad ei nimeta oma tegevust sugugi alternatiivseks. Välja mõeldud tegelastena läbivad filmi Paduroheline, Ettevõtte juht, Koduperenaine ja Preester, kellel kõigil on oma arusaam säästvast arengust. Filmi rõhk on ettevõtluse rollil ja selle olemuse muutumisel tagamaks säästev areng.
 
Film valmis Euroopa Ühenduse Leonardo da Vinci programmi projekti “Sustainability Vocational Training for Decision Makers and Managers” raames.
 
Keel: ungari keel eesti- või ingliskeelsete subtiitritega
Kestus: 60 minutit
Seda DVD-filmi võib vabalt levitada ja avalikult näidata, välja arvatud tulu saamise eesmärgil.
Autoriõigus: KÖVET-INEM Hungaria ©,
www.kovet.hu, +361 473 2290, Budapest
 
Filmi levitaja Eestis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI-Tallinn)
www.seit.ee, +372 627 6100
 

Projekti partnerid: SEI-Tallinn, Ungari Keskkonnajuhtimise Organisatsioon (KÖVET), The Natural Step (Rootsi)

 Täpsem teave projekti tegevuste kohta: Viire Viss, viire.viss@seit.ee; Harri Moora, harri.moora@seit.ee ja Evelin Urbel-Piirsalu, evelin.urbel@seit.ee

Projekti jätkutegevused:

1. TTÜ kursus "Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine"19.–23. mail 2008. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituudiga viiakse läbi viiepäevane õppekursus, mille üks eesmärkidest on suurendada teadlikkust ettevõtluse jätkusuutlikkuse olulisusest.

Lisainfo 2008. aasta kursuse ja registreerimise kohta siin.