Projektid

RECO - Regionaalne jäätmekäitlusalane koostöö Läänemere riikides

 


 

Projekti taust ja eesmärgid

Jäätmekäitluse korraldus Eestis, Lätis ja Leedus on muutumas nii uute Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise kui ka kiire majanduskasvu tõttu. Muudatused õigusaktides toovad kaasa omavalitsuste kohustuste suurenemise jäätmehoolduse korraldamisel. See omakorda nõuab omavalitsustelt üha suuremat pädevust ja ressursse. ELi liikmesriikide kogemus näitab, et jäätmekäitluse efektiivsema korraldamise vältimatu eeldus on omavalitsuste tihe koosöö selles valdkonnas. Selleks on enamikus Euroopa riikides omavalitsused moodustanud erinevaid piirkondlikke koostöövorme jäätmekäitlus-/hoolduskeskuste näol.

Vajadus omavalitsuste jäätmealase suutlikkuse tõstmiseks ja omavaheliseks koostööks nii Eestis kui ka teistes Balti riikides tingis regionaalse jäätmehooldusalase koostööprojekti (RECO) ellukutsumise.

RECO projekti eesmärk on toetada regionaalsete jäätmekäitlus-/hoolduskeskuste asutamist, arendamist ja toimimist; suurendada omavalitsustes ja ametkondades jäätmealast pädevust; tõhustada piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd ning leida selleks uusi võimalusi; vahetada teavet ja kogemusi jäätmekäitlusalase otsustusprotsessi parendamiseks.


Projekti kestus

Projekt algas 2005. aasta kevadel ja kestis kolm aastat.


Tegevused

Projekti käigus viidi läbi tegevusi ja nõustamisi viies valdkonnas:

1. Jäätmealase koosöö edendamine - piirkondlike seminaride ja koosolekute korraldamine, jäätmehoolduskeskuste asutamise ja tegevuse toetamine.

2005. a esimesel poolel korraldati rida jäätmealaseid seminare omavalitsuste ja ametkondade jäätmespetsialistidele (ettekanded saadaval SEI-Tallinnast).

2. Regioonide- ja rahvusvaheline koostöö, jäätmekäitlusalase (know-how ja tehnoloogia) informatsiooni ja kogemuste vahetamine (rahvusvaheliste seminaride/konverentside korraldamine, Balti Jäätmekomitee loomine ja regulaarsete koosolekute korraldamine).

Tallinna II rahvusvaheline jäätmekonverents - regionaalne koostöö jäätmehoolduses (22.-23. sept. 2005)

Balti Jäätmekomitee koosolek Vilniuses (30. mai 2006)

Balti Jäätmekomitee koosolek Riias (18. oktoober 2006)

Rahvusvaheline jäätmekonverents Vilniuses - tootjavastutuse rakendamine jäätmekäitluses (31. mai 2006)

Rahvusvaheline jäätmekonverents Riias (19. oktoober 2006)

Rahvusvaheline jäätmekonverents Gdynias, Poolas (4-5. juunis 2007)

Rahvusvaheline jäätmekonverents Varssavis, Poolas (20. september 2007)

Rahvusvaheline jäätmekonverents koostöös Tallinna linnavalitsuse, RECO projekti ja Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga: "Olmejäätmete taaskasutus - eesmärkidest piiranguteni", 18.-19. oktoobril Tallinnas, Eesti Näituste paviljonis.

Konverentsi ajakava: Rahvusvaheline jäätmekonverents Tallinnas, Eestis (18.-19. oktoober 2007)

Konverentsi ettekandeid ja pilte saate vaadata aadressil: http://www.tallinn.ee/est/g2262s32306

3. Haridus, koolitus ja teadlikkus - koolitusmaterjali ja koolituse läbiviimine.

Jäätmekäitluskäsiraamatu eestikeelne versioon.

Esimene koolitusseminar Kullamaal (24. oktoober 2006)

4. Jäätmealase teabe kogumine ja analüüsimine, jäätmekavade täiendamine

  • Jäätmealase informatsiooni kogumine ja analüüsimine
  • Omavalitsuse tasandil rakendavad regionaalsed jäätmehoolduskeskused ja omavalitsused WAMPS või muud analoogilist tarkvara (spetsiaalne tarkvara erinevate jäätmekäitlusstsenaariumite koostamiseks ja lahenduste keskkonnamõju ja majanduskulude analüüsiks). WAMPS analüüsi tulemusi kasutatakse olemasolevate jäätmekavade täiustamiseks ja uute väljatöötamiseks.

Tallinna linna WAMPS uuringu tulemused

5. Jäätmekäitlustehnoloogia ja -meetmete tutvustamine

  • Külastuse korraldamine igaaastasele jäätmekäitluse messile Rootsis, rahastamise ja avalike hangete alased teabeüritused.


Projekti partnerid

Projekti koordinaator: Stockholmi Maakonnavalitsus (County Administrative Board of Stockholm - CABS)

Eesti partnerid

Säästva Eesti Instituut (Eesti juhtpartner)
Keskkonnaministeerium
Tallinna linn
Tartu linn
Viljandi linn
Raasiku vald
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus


Projekti infoleht

Infoleht 1

Infoleht 2


Lisateave

Harri Moora (harri.moora@seit.ee)

Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn)

Tel: 6276100