Projektid

Ökosüsteemiteenused. Ülevaade looduse pakutavatest hüvedest ja nende rahalisest väärtusest

 

Projekti tulemusena koostati esimene eestikeelne ülevaade ökosüsteemiteenuste kontseptsioonist, erinevatest looduskeskkonna poolt pakutavatest hüvedest, hüvede maksumuse arvutamise meetoditest, ning käsitleti, kuidas arvestada ökosüsteemiteenuseid otsusetegemisel, et tagada pikaajaline jätkusuutlik areng.

Ülevaade on suunatud poliitikakujundajatele, otsustajatele, keskkonnakaitse- ja planeerimisvaldkonnas tegutsevatele ametnikele ja ekspertidele ning avalikkusele, parandamaks arusaama ökosüsteemiteenuste mõistest ning rollist elukvaliteedi tagamisel.