Projektid

Valitsemise valvurid

 

                                             

Säästva Eesti Instituut osaleb sõltumatu eksperdina Praxise poolt algatatud valitsemise valvurite projektis.

Valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes annavad hinnangu selle kohta, kuidas vabariigi valitsuse tegevuskava plaanid tegelikkuses täituvad. Valvurid ei koosta valitsuse tegevuse aruannet - see on riigikantselei töö. Valvurite hinnangud käivad selle kohta, kas lubadused on mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud. Selleks kogume infot avalikest allikatest, näiteks riigikogu, valitsuse ja ministeeriumite veebidest, küsitleme ametnikke ja räägime teiste ekspertide ja kodanikuühendustega.

Arvamused avaldatakse ERRi veebiportaalis valvurid.ee. Nii saab valitsus kasulikku ja mitmekesist tagasisidet, sealhulgas nii ausat kriitikat kui tunnustust kordaminekutele. Veebiportaalis saab jälgida 536 valitsuse tegevuse elluviimise seisu. Tegevused on jagatud 18 valdkonnaks ning iga tegevuse juures on valvurite hinnangud, mida pidevalt uuendatakse. Hinnangutes kirjeldame tegevuse eesmärki ning seda, millised on võimalikud viisid, kuidas eesmärki saavutada. Jälgime, kas käivitatud tegevused lahendavad tegelikke probleeme ning avaldame arvamust, kuidas plaane on õnnestunud teostada. 

Säästva Eesti Instituudi ülesanne on jälgida ja hinnata peamiselt transpordi-, energia- ja keskkonnapoliitikaga seotud valitsuse tegevusi.

Valitsemise valvuritest lähemalt Praxise kodulehel.