Projektid

Keskkonnajuhtimise edendamise kava 2012-2020

 2011. aasta lõpus valmis SEI Tallinnal Keskkonnaministeeriumi tellimusel keskkonnajuhtimise edendamise kava, mis esitab konsensuse alusel koostatud nimekirja keskkonnajuhtimisvahendite edendamiseks vajalikest eesmärkidest, tegevussuundadest ja tegevustest kuni aastani 2020, mis on vajalikud nii Eesti keskkonnastrateegia kui ka Eesti konkurentsivõime kava (Eesti 2020) põhieesmärkide saavutamiseks.

Keskkonnaministeeriumile SEI Tallinna poolt esitatud aruanne koosneb kahest osast: esimene esitab kokkuvõtte keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise olukorra analüüsi tulemustest ning teine osa esitab keskkonnajuhtimise edendamise kava projekti. Kava koostamisel on arvestatud, et seda saaks kasutada ka Eesti keskkonnategevuskava keskkonnakorraldust käsitleva osa uuendamisel.

Keskkonnajuhtimisvahendite käsitlemine ühtses riiklikus tegevuskavas on vajalik, kuna see võimaldab neid edendada ning rakendada integreeritult riikliku toetusskeemi kaudu, mis omakorda aitab tõhusamalt toetada ja edendada keskkonnasäästliku majanduse ning säästva tarbimise ja tootmise põhimõtteid Eestis.

Tutvu kavaga siin.