Projektid

Keskkonnajuhtimise käsiraamat avalikule sektorile

 


Säästva Eesti Instituut koostas Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali, kus antakse avaliku sektori organisatsioonidele juhiseid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks.

Juhendmaterjali “Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris” põhirõhk on asetatud juhtnööridele Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi ehk EMAS-i (Eco-Management and Audit Scheme) rakendamiseks.

Põgusamalt käsitletakse keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori põhimõtteid, antakse lühiülevaate keskkonnajuhtimise vajalikkusest ning avaliku sektori organisatsioonidele sobivatest keskkonnajuhtimissüsteemidest.

Juhendi koostamisel on tuginetud nii rahvusvahelistele kui ka Eesti kogemustele, mis on saadud keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel erinevates avaliku sektori organisatsioonides. Juhendi väljatöötamist toetas 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond programmi “Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris” kaudu.

Huvilised saavad juhendi alla laadida Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/1177995