Projektid

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018

 

Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 eesmärk on kavandada Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 elluviimiseks ja strateegiliste keskkonnaeesmärkide saavutamiseks tegevused koos täitjate ja võimalike rahastamisallikatega aastani 2018.

Tallinna keskkonnakaitse arengukavas on välja toodud tegevused ja meetmed, mida on vaja ellu viia Euroopa Rohelise Pealinna tiitli saavutamiseks aastaks 2018. Arengukava koostamise käigus selgitati välja Rohelise Pealinna tiitli saavutamiseks vajalikud nõuded ja eeldused ning tehti taustauuring viie varasema Euroopa Rohelise Pealinna kogemuste ja tegevuste kohta. Taustauuringuga saab tutvuda aadressil http://www.tallinn.ee/est/g4128s66919

Tallinna Linnavolikogu võttis 13. juuni 2013 määrusega nr 39 Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 vastu. Arengukavaga saab tutvuda aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125983&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp