Projektid

Keskkonnamõju hindamise koolitus otsustajatele

 

Valmistati ette ja viidi läbi kuus keskkonnamõju strateegilise hindamise koolitust riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikele.