Projektid

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 alusuuring

 

Koostöös Inseneribüroo Steiger OÜ, Maves AS ja Baltic Energy Partners OÜ-ga on Säästva Eesti Instituut ette valmistanud ja tellijale Keskkonnaministeeriumile üle andnud „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüsi aruande.