Projektid

Veemajanduse korraldus

 

 

Töö eesmärk oli anda ülevaade veemajanduse korraldusest Eestis, Soomes, Suurbritannias ja Hispaanias: veevarudest ja -kvaliteedist; veepoliitikast ja selle elluviimisest, sealhulgas innovaatilistest lahendustest; huvirühmadest ja nendevahelisest koostööst.